TR-H2W3

TR-H2W3

TR-H2W3

Araç Vuruş Test Kriterleri (ITT) TB11 & TB51
Engelleme Düzeyi H2
Çalışma Genişliği (m) W≤1,0
Çalışma Genişliği Düzeyi W3
Çarpma Şiddeti (ASI) A
Sistem Parçalarının Uzunluğu (m) 4,50
Dikme Mesafesi (m) 2,25
Yol Üst Kenarından Başlayarak Sistemin Yüksekliği  0,95
Test Uzunluğu (m) 54,00
Sistem Kuruluşu Tek Taraflı Zemine Çakım