ESP / 4.0

ESP / 4.0

ESP / 4.0

Araç Vuruş Test Kriterleri (ITT) TB11 & TB32
Engelleme Düzeyi N2
Çalışma Genişliği (m) W≤1,7
Çalışma Genişliği Düzeyi W5
Çarpma Şiddeti (ASI) A
Dikme Mesafesi (m) 4,00
Yol Üst Kenarından Başlayarak Sistemin Yüksekliği  0,75
Test Uzunluğu (m) 60,00
Sistem Kuruluşu Tek Taraflı Zemine Çakım