ESP / 2,00

ESP / 2,00

ESP / 2,00

Araç Vuruş Test Kriterleri (ITT) TB11 & TB32
Engelleme Düzeyi N2
Çalışma Genişliği (m) W≤1,3
Çalışma Genişliği Düzeyi W4
Çarpma Şiddeti (ASI) A
Dikme Mesafesi (m) 2,00
Yol Üst Kenarından Başlayarak Sistemin Yüksekliği 0,75
Test Uzunluğu (m) 60,00
Sistem Kuruluşu Tek Taraflı Zemine Çakım