EDSP / 1,33 BW

EDSP / 1,33 BW

EDSP / 1,33 BW

Araç Vuruş Test Kriterleri (ITT) TB11 & TB51
Engelleme Düzeyi H2
Çalışma Genişliği (m) W≤2,5
Çalışma Genişliği Düzeyi W7
Çarpma Şiddeti (ASI) A
Dikme Mesafesi (m) 1,33
Yol Üst Kenarından Başlayarak Sistemin Yüksekliği 0,75
Sistem Kuruluşu Köprü Koruyucu