AG04 H2 M 2,00 BRIDGE (H2W4)

AG04 H2 M 2,00 BRIDGE (H2W4)

AG04 H2 M 2,00 BRIDGE (H2W4)

Araç Vuruş Test Kriterleri (ITT) TB51
Engelleme Düzeyi H2
Çalışma Genişliği (m) W≤1,30
Çalışma Genişliği Düzeyi W4
Çarpma Şiddeti (ASI) B
Sistem Parçalarının Uzunluğu (m)  
Dikme Mesafesi (m) 2,00
Yol Üst Kenarından Başlayarak Sistemin Yüksekliği   
Test Uzunluğu (m)  
Sistem Kuruluşu Tek Taraflı Köprü Tipi