معالجة بيانات الزائر الشخصية

Kişisel Verilerin Korunması

Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Güzelburç Mah.Teksöz Cad.No:3/A Antakya/ HATAY ve Antakya OSB 6.Yol No:7 Antakya/ HATAY adreslerinde mukim Antakya Galvaniz San.Tic.Ltd.Şti (Antakya Galvaniz) tarafından hazırlanmıştır.

Antakya Galvaniz bina, tesis ve yerleşkelerine gerçekleştirdiğiniz ziyaretleriniz esnasında elde edilen ad-soyad, kamera görüntülerine ilişkin kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân ve işyeri güvenliğinin sağlanması, misafir giriş ve çıkışlarının takibi amaçları başta olmak üzere, “www.antakyagalvaniz.com” adresinden erişebileceğiniz, Antakya Galvaniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla sınırlı olarak, KVKK’nın beşinci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak toplanmakta, otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Antakya Galvaniz San.Tic.Ltd.Şti ’ne yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Antakya Galvaniz San.Tic.Ltd.Şti